ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมออกหน่วยบริการทางคลินิก กับ รพ.สต.เมืองพาน

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม คณบดีพบปะนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์