ประวัติความเป็นมา

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดตั้งขึ้นวันที่ 1 มิถุนายน 2562