โครงการออกหน่วยการแพทย์บูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้ไปดำเนินโครงการออกหน่วยการแพทย์บูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

นำโดย อ.ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยจีน โรงพยาบาลมหาวิยทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ส่งมอบยาสมุนไพรไทยจีน คือ ชาชงยาตรีผลา ชาชงยาอี่ฮ่าวฟาง และ ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่หน้างานในการช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด จากการติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ มีตัวแทนสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ คือ อ.ดร.พท.ป.ปริชาติ หงษ์สิงห์ และ อ.ดร.พท.ป.กฤตภาส ไพเราะ ได้ร่วมให้ความรู้เรื่องยาสมุนไพรให้กับผู้มารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย และ ตัวแทนอาจารย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในใช้ยาสมุนไพรอย่างถูกต้องและให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 

 |   |  292 ครั้ง