ประกาศรับสมัคร พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด (ปิดรับสมัคร 30 เมษายน พ.ศ.2564)

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร พนักงานสายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา


เกณฑ์การคัดเลือก

 1. ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดและปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานกายภาพบำบัดในระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ อย่างน้อย 1 ปี *หากมีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 3. มีผลการทดสอบ ด้านภาษาอังกฤษ
  • TOEFL ITP 525 คะแนน ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL IBT 70 คะแนน ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL CBT 195 คะแนน ขึ้นไป หรือ
  • IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ
  • CU-TEP 75 คะแนน ขึ้นไป

การส่งใบสมัคร

 • ส่งสำเนาหลักฐานทั้งหมด มาทาง email : chatchada.sut@mfu.ac.th
 • ส่งหลักฐานตัวจริงมาทางไปรษณีย์

หมายเหตุ : ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564

 

ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์

อ.ดร.กภ.ฉัตรชฏา สุตาลังกา หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อ.ดร.กภ.ฉัตรชฎา สุตาลังกา

Tel : 095-549-2828

email : chatchada.sut@mfu.ac.th


เอกสารแนบ

1. MFU Lecturer Application Form

2. PT Lecturer Requirement ( 2021-02-19 )

| writer Administrator |