ประกาศรับสมัคร พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร พนักงานสายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา

เกณฑ์การคัดเลือก

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านกายภาพบำบัด อย่างน้อย 1 ปี
 3. หากมีประสบการณ์ ด้านกายภาพบำบัดในเด็ก หรือ กายภาพบาบัดทางระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีผลการทดสอบ ด้านภาษาอังกฤษ
  • TOEFL ITP 525 คะแนน ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL IBT 70 คะแนน ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL CBT 195 คะแนน ขึ้นไป หรือ
  • IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือ
  • CU-TEP 75 คะแนน ขึ้นไป

 

ผู้สมัคร ให้กรอกข้อมูลในใบสมัคร และส่งหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ส่งถึง

อ.ดร.ฉัตรชฏา สุตาลังกา หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

อ.ดร.ฉัตรชฎา สุตาลังกา

email: chatchada.sut@remove-thismfu.ac.th

Tel: 091-8538416

 

เอกสารแนบ

1. MFU Lecturer Application Form

2. PT Lecturer Requirement

Business vector created by katemangostar - www.freepik.com

| writer Chakree Wattanasiri |