ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชาครีย์ วัฒนศิริ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงารวิชาการใน 7th International congress of society for Ethnopharmacology, India

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชาครีย์ วัฒนศิริ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงารวิชาการใน 7th International congress of society for Ethnopharmacology จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ประเทศ India 

| writer Sirikan Mukda |