สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดย อ.ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้นำอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาฯออกให้บริการทางการแพทย์บูรณาการกับประชาชน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 สันหนอง จังหวัดเชียงราย  โดยทางสำนักวิชาฯได้ให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 โครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยการรักษาทางการแพทย์แผนไทย การรักษาทางการแพทย์แผนจีน  และการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

 

 

| writer Sirikan Mukda |