สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดย อ.ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสำนักวิชาฯเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการแก่ประชาชนในพื้นที่สถานีอนามัยบ้านดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563  ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

| writer Sirikan Mukda |