ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สมเด็จ กาติ๊บ ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICIM 2019

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมเด็จ กาติ๊บ ที่ได้รับรางวัล Best Award of Poster presentation ในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ด้วยผลงานเรื่อง Specification of Atractylodes lancea (Thunb.) DC Rhizome Endemin to Thailand ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  The 1st International conference on integrative medicine 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Sirikan Mukda |