โรคอ้วนดูแลได้ด้วยศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการ

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

หากคุณมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) ตั้งแต่ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ มีรอบเอวมากกว่า 80 เซนติเมตร แสดงว่าคุณกำลังจะเข้าสู่ภาวะน้ำหนักเกิน

ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารในปัจจุบัน ก่อให้เกิดโรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกินในประชากรชาวไทย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินจะสูงขึ้นในอนาคต

โดยรายงานจากสำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพในปี 2557 ระบุว่าคนไทยอ้วนสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 8.5 หรือประมาณ 5.6 ล้านคนในประชากรชาวไทย แม้โรคอ้วนจะถือเป็นโรคไมติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable Diseases : NCDs) แต่ก็เป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยจากโรคที่จะตามมามากกว่าคนปกติถึง 3 เท่า เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคตับ โรคมะเร็ง ภาวะหายใจลำบากหรือหยุดหายใจ และโรคข้อเข่าเสื่อม วิธีการควบคุมและรักษาโรคอ้วนที่ดีที่สุดคือ การควบคุมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยเรื่องการลดน้ำหนักแล้ว ยังส่งผลต่อโรคร่วมที่เกิดจากภาวะน้ำหนักเกินอีกด้วย 

ปัจจุบันการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตัวอย่างบริการการรักษาประกอบด้วย การใช้ยาสมุนไพรแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันที่มีผลข้างเคียงสูง การอบไอน้ำเพื่อขับของเสีย การปรับสมดุลร่างกายด้วยการนวดไทยและฝังเข็ม การออกกำลังกายในน้ำเพื่อลดการบาดเจ็บของข้อต่อด้วยวารีบำบัด และการออกกำลังกายภายใต้คำแนะนำของทีมนักกายภาพมืออาชีพ นอกจากจะช่วยในเรื่อการควบคุมดูแลน้ำหนักแล้ว ยังเป็นการช่วยผ่อนคลายไปในตัว 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) เป็นโรงพยาบาลที่มีความโดดเด่นด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แบบบูรณาการประกอบด้วย การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด ให้คำแนะนำในการบำบัดโรคด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ประชาชนที่สนใจสามารถรับบริการได้ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 053-917-589
 

#MFUIMH

| writer Chakree Wattanasiri |