นักศึกษาแพทย์แผนจีน ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สิงห์อาสา 35 ปี

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 5 สำนักวิชาแพทย์บูรณาการ ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการสิงห์อาสา "ไกลแค่ไหนจะไปให้ถึง 35 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สิงห์อาสา" ภายใต้มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยได้ร่วมให้บริการตรวจรักษา แก่ ประชาชนทั่วไป พระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่ ต.แม่สาป อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ณ โรงเรียนแม่สาปดรุณศึกษา โดยสรุปมีผู้รับบริการตรวจรักษาทั่วไป 379 ราย ฝังเข็ม 125 ราย ตรวจภายใน 63 ราย ตรวจหมู่โลหิต 13 ราย ตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือด 21 ราย ตรวจ ATK 126 ราย แจกแว่นอ่านหนังสือ 206 ราย ตัดผม 40 ราย ทำแผล 1 ราย ฉีดยา 1 ราย ส่งต่อ (refer) 5 ราย และ เยี่ยมบ้าน 5 ราย โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีหลายหน่วยงาน อาทิ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยการออกหน่วยในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมในระหว่างฝึกงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ : รูปภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้ขออนุญาตและรับการยินยอมจากจากผู้รับบริการทุกท่านแล้ว

 |