เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Update Integrative Medicine Approach for Health in Current Topic - Next Normal Approach for Elderly”

หมวดหมู่ข่าว: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดสมัครเข้าร่วมโครงการ Update Integrative Medicine Approach for Health in Current Topic “Next Normal Approach for Elderly”
รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
สำหรับ บุคลกรทางการแพทย์ อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติทางคลินิคตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564 และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อัตราค่าลงทะเบียน 
 บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป 2,500 บาท ต่อท่าน
 อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,000 บาท ต่อท่าน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 2 วัน จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากคณะกรรมการวิชาชีพ

  • ได้เรียนรู้วิถีใหม่ของผู้สูงวัยในสถานการณ์ปัจจุบัน
  • การสร้างเสริมสมถนะทางกาย ทางจิตด้วยตนเอง
  • เรียนรู้ก้าวต่อไปของผู้สูงวัยในสถานการณ์อนาคต
  • การเสวนาแนวทางการบูรณาการบริการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สมุนไพรในชีวิตประจำวัน เพื่อคุณภาพชีวิตใน New normal
  • แนวทางการให้บริการด้านสุขภาพด้วยกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน แก่ผู้สูงวัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป 
  • อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิกตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2564 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สมัครได้ที่ https://bit.ly/3KA8Wrn
เอกสารดาวน์โหลด https://bit.ly/3ucgdXb
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร https://bit.ly/3CCSJ18

ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053917897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

 |