ศิษย์เก่าสาขาการแพทย์แผนจีนตัวแทนประเทศไทย ร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเครือข่ายประเทศจีน-อาเซียน ปี 2022

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

2022中国─东盟网络春节联欢会
งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเครือข่ายประเทศจีน-อาเซียน  ปี 2022

เนื่องด้วยในปี 2022 ประเทศจีนได้จัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน หรือวันขึ้นปีใหม่จีน ทางสถานีโทรทัศน์ของมณฑลกว่างซี (广西) จัดทำรายการถ่ายทอดศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียน เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 20.00 น. ตามเวลาของประเทศจีน ซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งในรายการมีการแสดงประกอบด้วย 马山壮族会鼓表演《喜贺新春》,ระบำกลอง Balubana (ประเทศไทย), 街舞《十面埋伏》, 古筝演奏《梨花颂》, 歌曲演唱《Tala》,缅甸节目《舞蹈》ฯลฯ เป็นต้น ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไน เป็นต้น โดยทางสถานีโทรทัศน์ของมณฑลกว่างซีได้เชิญตัวแทนแต่ละประเทศ 10 ประเทศ ผู้เข้าร่วมทำหน้าเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการและแนะนำการแสดที่เป็นเอกลักษณ์งของแต่ละประเทศ

ซึ่งสำหรับตัวแทนประเทศไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาว แพรววดี อรุณแจ้งวัฒนะ ศิษย์เก่าสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน และได้แนะนำการแสดง ระบำกลอง Balubana (ลำดับการแสดงที่4) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปะการแสดงของประเทศไทย และก่อนจบรายการยังได้ร่วมกล่าวอวยพรเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยนางสาว แพรววดี อรุณแจ้งวัฒนะ ได้ใช้ภาษาจีนในการบรรยายและทำหน้าที่พิธีการตลอดการดำเนินรายการได้อย่างคล่องแคล่ว ถือเป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นอย่างมาก

Link สำหรับชมรายการย้อนหลัง
http://wap.cloudgx.cn/jhxt/api.php?s=Live/live/id/3415
 

| writer Chakree Wattanasiri |