กิจกรรมออกหน่วยบริการทางคลินิก กับ รพ.สต.เมืองพาน

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ทีมอาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกับ บุคลากรจาก สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกัน ออกหน่วยบริการทางคลินิก กับ รพ.สต.เมืองพาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าฮ่อ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดยในหน่วยมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างง่าย ด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และ กายภาพบำบัด และมีการให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ในกลุ่มอาการทั่วไป ซึ่งมีการให้หัตถการกายบริหาร ฝังเข็ม นวดกดจุดรักษา นวดทุยหนา และกายภาพบำบัด ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการจัดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จำนวน 200 คน เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นเกินไปในพื้นที่

| writer Chakree Wattanasiri |