ประกาศรับสมัคร ศิษย์เก่าดีเด่น สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ พ.ศ.2564

Category: IM-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 2 ด้าน คือ

  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในวิชาชีพ
  •  ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการและนวัตกรรม

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า​ที่มีผลงานดีเด่น​ ร่วมส่งประวัติและผลงานได้ที่

อ.ดร.ธิดารัตน์ ดวงยอด
Email : thidarat.dua@mfu.ac.th

Link ประกาศคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

| writer Chakree Wattanasiri |