ข่าวประชาสัมพันธ์

Prof.Xiantao Tai ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICIM 2019

หมวดหมู่ข่าว: IM-วิจัยและนวัตกรรม

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้เชิญ Prof. Xiantao Tai อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน  มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICIM 2019  ซึ่งในงานดังกล่าว Prof. Xiantao Tai  เป็น keynote speaker ในหัวข้อ “Role of Tuina massage in Pediatric diseases” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ Prof. Xiantao Tai ยังได้ร่วมสอนนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนอีกด้วย

 

 |