ข่าวประชาสัมพันธ์

Visiting Professor Associated Professor Dr.Cameron Hurst ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยในหัวข้อ The role of clinical epidemiology & statistics for health sciences

หมวดหมู่ข่าว: IM-วิจัยและนวัตกรรม

Associated Professor Dr.Cameron Hurst  ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยด้านที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ The role of clinical epidemiology & statistics for health sciences แก่คณาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการและสำนักวิชาอื่นๆ รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกทั้ง ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยให้แก่คณาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พศ 2563 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

 

 |