ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

หมวดหมู่ข่าว: IM-วิจัยและนวัตกรรม

       สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมโดยได้รับอนุสิทธิบัตร ตลอดจนผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ต่างๆ ในรอบปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563) ดังนี้

       1.อนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

          1.1 ครีมน้ำมันลูกประคบและกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์  ดร. วิษณุ มณีรัตน์ ดร. ธิดารัตน์ ดวงยอด และ ดร. ชาครีย์ วัฒนศฺิริ

          1.2 เจลนาโนหญ้าเอ็นยืดและกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์  ดร. วิษณุ มณีรัตน์ ดร. ธิดารัตน์ ดวงยอด ผศ ดร วิศรุต บุตรากาศ อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์ 

          1.3 กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจากผลและเมล็ดมะแขว่น และการใช้ของสิ่งนั้น โดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์  ดร. วิษณุ มณีรัตน์ ดร. ธิดารัตน์ ดวงยอด

       2.ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน  13 articles และ 26 proceeding ดังนี้

Article Researchers

Balance and functional fitness benefits of a Thai boxing dance program among community-dwelling older adults at risk of falling: A randomized controlled study

Pattanasin Areeudomwong, Saranrat Saysalum, Nopchaluk Phuttanurattana, Pradthana Sripoom, Vitsarut Buttagat, Petcharat Keawduangdee

Effects of chili balm on pain, pressure pain threshold and cervical range of motionin with upper back pain associated with myofascial pain syndrome

Vitsarut Buttagat, Vassana Netweera, Pattanasin Areeudomwong, Sujittra Kluayhomthong, Petcharat Keawduangdee, Peeranan Pattanamongkol

Therapeutic effects of traditional Thai massage on cervical range of motion, pain and anxiety in patients with upper trapezius myofascial pain syndrome: An assessor-blind randomized controlled trial

Vitsarut Buttagat, Benjamaporn Hancharoenkul

Test-retest Reliability of the Five Times Sit-to-Stand Test measured using the kinect in older adults

Kitchana Kaewkaen Surapong Uttama Worasak Ruengsirarak Pratchaya Kaewkaen

Validity and Reliability of the Wii Balance Board for Static Balance Assessment in Healthy Young Adults

Kitchana Kaewkaen Suraphong Uthama Worasak Rueangsirarak Rungthip Puntumetakul

การประเมินความสามารถทางกายในผู้สูงอายุด้วยแบบประเมิน Short Physical Performance Battery Test

Kitchana Kaewkaen

Proprioceptive neuromuscular facilitation training improves pain-related and balance outcomes in working-age patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial

Pattanasin Areeudomwong, Vitsarut Buttagat

Comparison of Core Stabilisation Exercise and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Training on Pain-related and Neuromuscular Response Outcomes for Chronic Low Back Pain: A Randomised Controlled Trial

Pattanasin Areeudomwong, Vitsarut Buttagat

Reliability of a Thai Version of Smartphone Addiction Scale in Thai Adolescents

Areeudomwong P, Ruanjai T, Srimalee P

Cytotoxic endophyte from Camellia oleifera Abel Penicillium chermesinum NR121310

Surasak Prachya, Chakree Wattanasiri, Acharavadee Pansanit

The use of functional performance tests by primary health-care providers to determine walking ability with and without awalking device in community-dwelling elderly

Suwannarat, Patcharawan and Kaewsanmung, Supapon and Thaweewannakij, Thiwabhorn and Amatachaya, Sugalya

Phloroglucinol Benzophenones and Xanthones from the Leaves of Garcinia cowa and Their Nitric Oxide Production and α-Glucosidase Inhibitory Activities

Raksat, Achara ; Phukhatmuen, Piyaporn ; Yang, Jianxiong ; Maneerat, Wisanu; Charoensup, Rawiwan ; Andersen, Raymond; Wang, Yan; Pyne, Stephen; Laphookhieo, Surat

The effects of walking intervention on preventing neck pain in office workers: A randomized controlled trial

Sitthipornvorakul E, Sihawong R, Waongenngarm P, Janwantanakul P

     Proceeding

Proceeding Researchers

A Correlation of Wii Balance Board and Short Physical Performance Battery Test for Balance Assessment in Older Adults

Phoraphat Teansawangchai, Natkamon Maendindaeng, Pitchaporn Thongsakul,  Kitchana Kaewkaen,Worasak Rueangsirarak, Surapong Uttama ,Wilawan Chai-Ut, Ploypailin Narmkorn, Chatchada Sutalungka, Ekkaluck Sitthipornvorakul

Intra-Rater Reliability of Postural Adjustment in Response to External Perturbations in Healthy Adults

Onuma Panyam ; Chattraporn Punyapinnunt ; Sutthida Maklay ; Surapong Uttama ; Worasak Rueangsirarak ; Kitchana Kaewkaen ; Nitsa Atsawaphoom ; Chatchada Sutalungka ; Ploypailin Narmkorn ; Wilawan Chaiut

The situation and the development of acupuncture in Northern Thailand

Pei-dong Huang, Vim Osathanugrah, Sulukkana Noiprasert

Three case reports treated with Chinese Medicine prescriptions

Kuanqi He, Sulukkana Noiprasert

The effect of acupuncture on flexibility of youth football player in Chiang Rai Province

Marisa Poomiphak Na Nongkhai , Sulakana noiprasert

The study of land used by thai traditional medicine wisdom and application of medical herbs in Dong Ma Da, Mae Lao, Chiang Rai

Chulita Tipkanpirome, Chutikarn Thongprasit, Siriporn Onsa, Onrapin Obsuwan, Ritichai Pimpa

Basic principles and clinical significance of "Orofacial diseases can be treated with hegu (LI 4)"

Siraprapa Veerapattananon

眼针结合高枕无忧汤治疗失眠64例痰热扰心型不寐的临床研究

Kittiphum Ruangravevat

The development of moxibustion in Asia

Nakornsub Lawcharoen

Comparing the immediate effects of traditional Thai Massage and Thai Boxing exercise on pain rating and pressure pain sensitivity in patients with scapulocostal syndrome

Pattanasin Areeudomwong, Thipmanee Seephung, Rapeepat Nakrit, Amonrat Ketsawad, Vitsarut Buttagat

Phytochemicals screening, cytotoxicity and biological activities of ethanol extract of muehlenbeckia platyclada aerial part

Pravaree Chayathaprasert, Chonnipa Samart, Yosita Intep, Waranya Pannuan, Woraruthai Charoenporn, Jongkon Saising and Kanchana Chomchoei

Chemical compounds and antibacterial activity of polyherbal remedy for skin disease treatment

Sorraya Champakam, Nataporn Treeyavarangpun, Aphaphorn Rimmai, Kanokwan Noisuk, Pornnicha Toopanich, Rawiwan Chareonsup

Pharmacognostic specification of atractylodes lancea rhizome endemic to Thailand

Somdet Katib, Terachot Un-ok, Natnaree Teeramoon, Sornlux Yospongsaporn, Yotsawadee Khamnang, Rawiwan Charoensup

Pharmacognostic specifications of acanthopanax Trifoliatus leaves

Aunyachulee Ganogpichayagrai, Pitchaya Songthong, Phakjira Chaiyawong, Panida Jeawkok, Phitchayut Mungmuang, Sunisa Malao, Chutinan Suksaard, Thidarat Duangyod and Rawiwan Chroensup

The study effect of fermented ya ha rak formulation poultice in patients with of knee osteoarthritis (Lom Jub Pong Nam Khao)

Tanyarath Tapcompill, Sirikool Klumkool, Vassana Netweera, Rungtiwa Pansombat, Chanittee Jai ai, Phurivat Srithanasuwan, Wassachol Gunyaphan and Kanyaporn Phimsoutham

A preliminary comparison between the five elements (WUXING) of traditional chinese medicine and the 4 elements (4 DHATU) of Thai Traditional Medicine (中医学的五行学说与泰医学的四搭
学说的初步比较)

Rawiwan Charoensup, Sinee Tantasatityanon, Sutthikiat Udommethaporn, Kanyaphat Apiwongsrichai, Ritichai Pimpa, Thidarat Duangyod, Sirikan Mukda

Ethnobotanical survey of medicinal plants and treatment of hemorrhoids used in traditinal medicine among Chiang Rai province

chanida Thongsopha, Sirikan Mukda, Julaluk Nisamaneepong, Sawai Wanset, Chatkamon Chaiyota, Rattanaporn Sumarin and Jittawan Khanawapee

Treating  generalized  anxiety  disorder  in the  elderly  with  Thai Traditional Medicine  (TTM)  treatment: a  case  report

Nawatpong  Chairat,  Panatchaya Somaree,  Atikan  Chaemsri,  Natchanun  Thaibunrod, Pattera Tunteraponchai,  Panida Chankaew,  Bantita  Thammachai,  Usna Musor, Warisara Jaruwanno and  Supasiri  Jai-kaew

Effect of massage oil containing Zanthoxylum limonella essential oil from fruit on pain relief in calf muscle

Chureeporn Imphat and Nawatpong Chairat

Treating  Generalized  Anxiety  Disorder  In The  Elderly  With  Thai Traditional Medicine  (Ttm)  Treatment: A  Case  Report

Pawat Thanavachirasin, Piyapach Thongprew, Bai Guang, Yu ChunYu, Wang LiShen, Song Yining, He QianQian, Cheng YuMeng, Duan ShiYao

Progress In Clinical Research On Tuina Treatment Of Simple Obesity In Recent Ten

Titi Phanjaroen, Pornfah Ananpaisarn

HEALTH BENEFICIAL EFFECTS AND CHEMICAL PROFILE OF OOLONG TEAS

Narawadee Rujanapun, Kulawadee Malee, Nilobon Pumma, Wanpen Kanthathong, Kawita Fuangfoo, Napasssawan Paojumroon, Rodsukhon Choimphoo, Thidarat Duangyod,Wisanu Maneerat and Rawiwan Charoensup

ETHNOBOTANICAL SURVEY OF MEDICINAL PLANTS AND TREATMENT OF HEMORRHOIDS USED IN TRADITIONAL MEDICINE AMONG CHIANG RAI PROVINCE

Chanida Thongsopha, Sirikan Mukda, Julaluk Nisamaneepong, Sawai wanset, Chatkamon Chaiyota, Rattanaporn Sumarin, and Jittawan Khanawapee

THE STUDY EFFECT OF MATURAMEHA IN REDUCING LIPID PROFILE FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN MAE LAO HOSPITAL

Tanyarath Tapcompill, Sirikool Klumkool, and Vassana Netweera

EFFECTS OF THAI  MASSAGE ON VERTICAL JUMP PERFORMANCE IN THAILAND COLLEGIATE VOLLEYBALL PLAYERS, CHIANG RAI

Sirikool Klumkool,Vassana Netweera and Tanyarath Tapcompill

Pharmacognostic Specifications of Acacia concinna leaves

Ganogpichayagrai A., Ongartyutthanakorn T., Anipa T., Janwitchaporn S., Singhasuwich U., Suksaard C., Phuneerub P., Duangyod T. and Charoensup R.

 |