ข่าวประชาสัมพันธ์

2nd International Symposium on Traditional Chinese Medicine in Thailand & 1st International Conference of Complementary and Integrative Medicine

หมวดหมู่ข่าว: IM-วิจัยและนวัตกรรม

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้ชื่อ The 2nd Thailand International Symposium on Traditional Chinese Medicine in Thailand2nd International Symposium on Traditional Chinese Medicine in Thailand & 1st International Conference of Complementary and Integrative Medicine รูปแบบออนไลน์ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตุประสงค์เพื่อประชุอัพเดทความก้าวหน้าทางการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ในยุคปัจจุบัน ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งหมด 290 คนและมีผู้เข้าบรรยาย 23 คน หลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นได้มอบรางวัล Best Paper Award สำหรับผู้ส่งบทความและ Best Oral Presentation ให้เก็บผู้บรรยายดีเด่น โดย อ.ดร.พจ.นครทรัพย์ หล่าวเจริญ จากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในงานประชุมนี้

 |